تصاويري از روستاي زيارت گرگان

Switch to desktop Register Login

صفحه اول

سوالات

 

ايا در اين روستا داراي هتل ومحل براي ماندن هست ؟ بلي

هدف از اين سايت چيه ؟ فقط معرفي كلي اين روستا بوسيله تصوير

آيا اين روستا داراي رستوران هعست؟ بلي

جاهاي ديدني وزيارتي وجالب اين روستا را نام ببريد؟ 1.امامزاده عبداله وصالح وعظيم 2.آبشار3.استخر ابگرم 4.معماري وطبيعت روستاي زيارت

آيا در اطراف روستاي زيارت پلنگ هست؟ بلي 

فاصله دقيق اين روستا از مركز شهر گرگان؟ 18 كيلومتر